Byggtransporter i ny vägtunnel

Den nya vägtunneln till Tollareområdet är nu klar att användas för byggtrafik. Alla byggtransporter till Tollareområdet söder om Sockenvägen ska gå via den nya tunneln i Tollare. Inga byggtransporter ska gå via Hedenströms väg. Enligt plan ska tunneln öppnas för allmän trafik i början av 2016.

Läs mer »

Arbeten på Sockenvägen

Ombyggnaden av Sockenvägen inklusive nedläggning av fjärrvärmeledningar är klar, med undantag av den rondell som ska byggas vid norra tunnelmynningen på Sockenvägen. Dessa arbeten ska utföras under 2015, innan tunneln öppnas för allmän trafik i början av 2016.

Läs mer »