Välkommen till Tollaredagen 9 maj

Lördagen den 9 maj klockan 11.00-13.00 är du välkommen att mingla med dina grannar och få information och känsla för det nya, spännande området Tollare. Att hitta ett läge som balanserar skärgård och storstad är svårt att hitta. I Tollare finns det – här skapas ett nybyggt område som kommer att innehålla bostäder av alla…

Läs mer »

Krossnings- och sprängningsarbete

Under utbyggnadstiden utförs krossning och sprängning i Tollare, något som kan medföra störande buller. Arbetet pågår på vardagar mellan kl 07.00-19.00. Enligt de riktlinjer för buller som Naturvårdsverket och Nacka kommun satt upp, får ljudnivån inte överskrida 60 db vid närmaste och mest utsatta bostad mellan kl 07:00 och 18:00. Mellan kl 18:00-19:00 får ljudnivån…

Läs mer »

Byggtransporter i ny vägtunnel

Den nya vägtunneln till Tollareområdet är nu klar att användas för byggtrafik. Alla byggtransporter till Tollareområdet söder om Sockenvägen ska gå via den nya tunneln i Tollare. Inga byggtransporter ska gå via Hedenströms väg. Enligt plan ska tunneln öppnas för allmän trafik i början av 2016.

Läs mer »

Arbeten på Sockenvägen

Ombyggnaden av Sockenvägen inklusive nedläggning av fjärrvärmeledningar är klar, med undantag av den rondell som ska byggas vid norra tunnelmynningen på Sockenvägen. Dessa arbeten ska utföras under 2015, innan tunneln öppnas för allmän trafik i början av 2016.

Läs mer »