Information gällande nya lekparken, Mårtens Holme & utbyggnaden för bussen

Information gällande arbetet med lekparken intill Tollareslingan, cykling på Mårtens Holme och utbyggnaden för bussen på Tollarevägen.

Läs mer »

BYGG INFO: ARBETE MED BUSSOMBYGGNADEN

Bonava kommer att arbeta med bussombyggnaden på Hedenströms väg och Tollarevägen under helgen 12-13 december.

Läs mer »

Bonava skänker sina kontorsmöbler från projektkontoret i Tollare

I och med att Bonava har färdigställt bostadshus, gator och allmän platsmark minskar behovet av personal på plats – och därmed även behovet av kontorsplatser. Bonava stänger därför sitt projektkontor i Tollare och skänker nu sina kontorsmöbler mot avhämtning.

Läs mer »

FRÅN INDUSTRIOMRÅDE TILL EN LEVANDE STADSDEL

Det finns många platser som kännetecknar det vackra Tollare vi känner till och uppskattar idag. Häng med på en resa och se när Tollare går från industriområde till en levande stadsdel. 

Läs mer »

Båtlinje till Tollare blir verklighet

I flera år har man pratat om en båtlinje mellan Tollare och Stockholm. Många av Tollareborna har länge önskat att detta skall gå i uppfyllelse. Nu kommer det att bli verklighet. 

Läs mer »

Arbeten för kommande busslinje har påbörjats

Nu har arbeten i tunneln påbörjats och den 9 november börjar man med ombyggnad av gatorna.

Läs mer »