BYGGINFO: LÄGESRAPPORT FRÅN DE STÖRRE DELPROJEKTEN 20/6

Nu är informationen om några av Tollares delprojekt uppdaterad. Länsarna i vattnet kommer tas bort och västra strandpromenaden planeras kunna öppna till hösten.

Läs mer »

BYGGINFO: KOMMUNEN TAR ÖVER YTTERLIGARE DRIFTANSVAR

Från och med 3 juni tar Nacka kommun över ansvaret för skötseln av ytterligare en del i Tollare. Läs mer om vilket område det gäller och vad det innebär för dig i praktiken.

Läs mer »

Bygginfo: Röjning längs högspänningsledningen

Med start under vecka 19 kommer Vattenfalls entreprenör att börja röja ledningsgatan under högspänningsledningen som passerar öster om Tollare.

Läs mer »

Bygginfo: Lägesrapport från de större delprojekten 30/4

Nu är den nya sidan med information om status i Tollares olika delprojekt publicerad. Där kan du läsa mer om utvecklingen och färdigställandet av kajen, småbåtshamnen, strandpromenaden, Trapparken, Tollareslingan och flera andra delprojekt.

Läs mer »

Snart öppnar nya restaurangen Bruket Tollare

Förberedelserna inför öppnandet av Bruket Tollare, den nya restaurangen på kajen, pågår för fullt. Vi har bytt några ord med både restaurangchefen och köksmästaren.

Läs mer »

Bygginfo: Färdigställande av trottoarer

Under vecka 16 startar arbeten med trottoarerna på Tollarevägen nedanför Tollare Arkipelag +4. Därefter är det dags att färdigställa trottoarerna på Tollarevägen ovanför kvarteret Vyn.

Läs mer »